Info 18-10-2014

Informationsbrev til foreninger under DFF

Hej foreningsformænd.
Jeg skriver dette brev, da der er stor forvirring angående vores fremtidige medlemskab af Dansk Skytte Union.

Sagen er jo den, at vi er suspenderet af Dansk Skytte Union indtil videre. Der blev på deres sidste møde aftalt at de ville afholde et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med en dagsorden om udelukkelse af DFF og ændring af deres vedtægter, således at klubberne fremover kan indmelde sig direkte i Unionen.

Vi har fra DFF`s side sendt en udmeldelse ud, om hvorledes vi har forstået det der blev bestemt på deres sidste møde. Det har de benægtet rigtigheden af og at vi bare kan vente til de har sendt deres referat ud fra deres møde. Det har de i dag den 17 oktober ikke gjort og det på trods af at det var den 19 september de holdt deres møde.

DFF indkalder derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23 november, med en dagsorden som omhandler punktet omkring medlemskabet af Dansk Skytte Union.

Vi er i bestyrelsen enige om at et fremtidigt medlemskab af Dansk Skytte Union, ikke har nogen fremtid for DFF da vi er alt for forskellige i opbygning.

Der er selvfølgelig mange løse ender og spørgsmål som dukker op, ude hos jer i klubberne. Der har bl.a. været stor forvirring angående hvilke skydninger vi må afholde og hvilke som Unionen har eneret til. Vi er i DFF bestyrelsen også meget i tvivl om fremtiden, men mener ikke at Dansk Skytte Union kan forhindre os i at afholde skydninger i de forskellige discipliner. Det hele afhænger jo også af hvorledes foreningerne takler situationen, hvis Unionen tillader foreningerne at melde sig direkte ind i Unionen. Det er trods alt jer der har banerne rundt om i landet og jeg kan ikke se at nogen kan forhindre DFF i at afholde skydninger i fremtiden hvis vi holder sammen. Så vores plan er da at fortsætte med at lave stævnekalender og afholde de forskellige OBS skydninger og Grand Prixer, i de forskellige discipliner. Der vil selvfølgelig i første omgang ikke være DIF medaljer at vinde til vores DM’er, men det kunne jo være at vi i DFF kunne blive medlem af DIF og derved igen få DIF medaljer. Så indtil videre har vi jo alle vores DFF Forbunds medaljer at skyde om til mesterskaberne og derved holde liv, i nogle af de efterhånden gamle pokaler med en masse historie bag sig. 

Vi ved godt at Dansk Skytte Unions formand har kontaktet forskellige klubber for at få dem til at melde sig direkte ind i Unionen. Vi ved også at der vil blive oprettet foreninger med henblik på at fortsætte skydningerne under Unionen, men igen er det DFF foreningerne som har banerne som de skal skyde på. Så igen, lad os stå sammen.

Der har også været nævnt problematikken om våbenpåtegningerne, men det er der ingen problemer i, da foreningerne blot skal godkendes hos politiet (som de bliver det i dag) og derefter kan politiet så udskrive en tilladelse. Forsikringsmæssigt er der heller ingen problemer, da DFF selv kan tegne en forsikring til klubberne, som er magen til den i har nu, til samme pris.

Vi indkalder derfor til et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 23 november og det er meget vigtigt at der møder repræsentanter frem, fra så mange foreninger som muligt, således at vi får taget den løsning som vores medlemmer ønsker.

Til sidst vil jeg bare opfordre jer (klubberne) til at bakke op om bestyrelsens forslag om at stemme DFF ud af Dansk Skytte Union. Så vil vi gøre alt for at vi kan få glæden og den gode stemning tilbage på banerne, så det igen kan handle om det vi alle elsker, nemlig at skyde lerduer og derved konkurrencer, hvor vi kan udfordre hinanden. 

Er der spørgsmål eller ting i vil have uddybet er i meget velkomne til at sende en mail eller ringe til undertegnede.

Dagsorden og Indkaldelse kan findes i menuen til ventre under Sektionsårsmøder.


Formanden DFF
Jens Holt