Info 20-11-2014

Jagtforeningerne og klubbernes mulighed for at lave våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Der har til dags dato ofte været tvivl om, hvorledes jagtforeninger under Dansk Flugtskydnings Forbund kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben. Politiet har nu lagt to nye blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger og klubber under Dansk Flugtskydnings Forbund og Danmarks Jægerforbund. 

Proceduren er nu og fremadrettet, som følger:

Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter.

I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter. Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 5 indeholde:”… en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning …”

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt Uddannelsesleder Marie-Louise Achton-Lyng – marie-louise@achton-lyng.dk.

Ansøgning om godkendelse til at give Våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CBF3DB1D-BD00-4AE4-95DE-9CFAF03F2BB2/0/P70447_1014.pdf

Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således at denne kan få en våbenpåtegning.

Ansøgning om godkendelse af medlem af jagtforening:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/24F461BF-2EC9-408C-88B4-43265789A5A3/0/P70448_1014.pdf

Medlemmet modtager herefter en godkendelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer – efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/0BF2BD23-9D48-49B1-BE9D-CC0CD8034B19/0/P70437_1014.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen