Info 24-11-2014

Nyt fra formanden

Sammen kan vi gøre det J

Hej medlemsforeninger og medlemmer og tak for den store opbakning til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Odense den 23. november.

På mødet blev der diskuteret rigtigt godt angående emnet medlemskab af Unionen. Der var et forslag fremme om at DFF skulle oprette et eliteforbund som så skulle melde sig ind i DSkyU. Det var et forslag som var fremme på sidste ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor det blev pålagt bestyrelsen at arbejde videre med forslaget.

Som alle ved, er der sket meget siden da, og samarbejdet med DSkyU er ikke blevet nemmere og slet ikke efter de har smidt os ud af unionen.

Der blev udtrykt ønske fra repræsentanterne at de ikke ønskede at have noget med unionen at gøre efter den behandling som vi har fået og det glæder mig meget da jeg ikke syntes der er et formål med at forsøge dialog med nogle som ikke vil DFF.

Det endte med en tilkendegivelse fra salen om at bestyrelsen skulle arbejde videre udenom DSkyU og at man var enige om at ALT haglskydning som skulle foregå i Danmark var gennem DFF og at klubberne ikke afholdt skydninger for Unionen. Det er meget vigtigt at alle støtter op om den beslutning således vi ikke har Unionen til at køre sideløbende haglskydninger for at underløbe DFF.

Jeg ved også godt at det bliver en kamp da Unionen vil kontakte klubber for at få en aftale om skydninger.

Unionen vil også kontakte klubber, angående de som kun er forsikrede gennem Unionen, men jeg vil bede klubberne tage kontakt til DFF og så får vi problemet løst.

De som har våbenpåtegninger og som er i tvivl med hvad de skal gøre må endelig sige til så hjælper vi dem gerne med at få det på plads.

Det er godt at se at vi står sammen når det gælder.

Formanden
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt