Info 21-1-2015

Ændrig til det netop fremlagte bestyrelsesmøde referat. Datoen for repræsentantskabsmødet er ændret til 15-3-2015. Dette fordi det ikke var hensigtsmæssigt at lægge mødet på samme dato som afholdelse af repræsentantskabsmødet i Dansk Skytte Union.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.