Info 2-2-2015

Bestyrelsesmøde i Dansk Flugtskydning Forbund.

Bestyrelsen i DFF er blevet enige om at stoppe samarbejdet med Kuno og Michael grundet at begge har taget poster i DSkyU - derfor mener vi ikke at de kan varetage deres poster i DFF længere.

Jørn Rasmussen og Ebbe Hansen valgte begge at fratræde deres poster i utide. DFF takker for godt samarbejde igennem i tiden.

Bestyrelsen har forespurgt Arne Larsen (valgt til revisor i DFF) om han vil varetage kassererposten frem til repræsentantskabsmødet – dette takkede Arne ja til.

Derudover indkalder bestyrelsen Kim Grubbe som 1.suppleant til sekretær posten frem til repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen