Info 5-2-2015

Tilladelser til at skyde de forskellige discipliner.

Der er stadig en vis usikkerhed ude i klubberne angående skrivelsen som DSkyU rundsendte angående rettigheder til at skyde de forskellige discipliner. Ligeledes er der stadig nogle fra DSkyU som kontakter klubberne og fortæller at de ikke har ret til at skyde disciplinerne. Derfor har DFF kontaktet en advokat med speciale inden for idrætslov. Vi har forespurgt hvorledes reglerne er og vi har fået svar at vi har ret til at skyde de discipliner som vi altid har skudt og vi har ret til at kalde dem det som de nu engang hedder. Retten til at kalde det for DM har vi også.

Derfor, hvis nogle bliver kontaktet og får andet at vide, må de gerne kontakte undertegnede så vi kan få det på det rene.

Med venlig hilsen

Formanden DFF.
Jens Holt Jensen