Invitation til skeet LM på Als.

Invitation til LM på Als.