Klubindmelding

Ved indmelding gør I følgende:
1. Tilsender kassereren (Arne Larsen. Tommerupvej 95. 5492 Vissenbjerg – 40401223 Mail:
arneldk@gmail.com ) en af nedennævnte oplysningssedler i udfyldt stand.
2. Tilsender formanden (Jens Holt Jensen. Herningvej 80. 7540 Haderup Tlf. 25600785 Mail:
jensholt@vistorp.dk ) en kopi af jeres vedtægter og en af nedennævnte oplysningssedler i udfyldt stand.
I er herefter foreløbigt medlem og vil fremover fra DFF få tilsendt samme materiale som vore øvrige medlemsklubber, og jeres medlemmer kan deltage i Dansk Flugtskydnings Forbunds aktiviteter. Se i øvrigt vores vedtægter om optagelse i §10 og §11

 .

Medlemskontingent:
Betaling til konto: Reg.nr. 2374 konto nr. 4385 801 209

Medlemskontingent er baseret på, hvor mange flugtskydningsdiscipliner der kan skydes på jeres foreningers baneanlæg. Se efterfølgende:
Ingen eller en flugtskydningsdisciplin kr. 1800,00
For hver øvrig flugtskydningsdisciplin det er muligt at
dyrke på klubbens baneanlæg betales kr. 650,00

Fremover udsendes materiale herfra til:
Kontingentopkrævninger til jeres kasserer med Cc. til formanden
Alt øvrigt sendes til jeres flugtskydningskontaktperson.
(Formand og flugtskydningskontaktperson kan være samme person)


Med venlig hilsen

Dansk Flugtskydnings Forbund

Formand.
Jens Holt Jensen


Tilrettet marts 2018


Til ALLE foreninger:

Hvis der er ændringer i foreningens kontaktforhold på posterne,
Formand
Kasserer
Kontaktperson

Bedes nedenstående blanket udfyldt og sendt til kassereren.

Klub oplysningsblanket som PDF fil

document Klub oplysningsblanket (27 KB)  som Word fil