Info 5-2-2016

Dansk Flugtskydnings Forbund indkalder hermed til ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 

Det foregår Fredag d. 12-02-16 - kl. 19.00 på Vissenbjerg  Storkro, Søndersøvej 30 5492 Vissenbjerg.

Yderligere info under Sektions Årsmøder i menuen til venstre eller tryk her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nytårshilsen 5-1-2016

Godt nytår til jer alle.

Som alle ved, har 2015 været et lidt kaotisk år - ikke bare for DFF, men for alle der brænder for flugtskydning i Danmark. 

Det nationale forbund DSKyU har ekskluderet DFF, er i sig selv vanvittigt, men at de så ikke vil indgå forhandling om at redde dansk flugtskydning er om end endnu mere vanvittigt. Dette har DFF forsøgt flere gange gennem årets løb, desværre uden held.

DSKyU med John Hansen i spidsen har i hele 2015 forsøgt at lægge forhindringer for klubberne rundt om i landet, således at de ikke vidste hvordan de skulle agere i det daglige. Da det ikke helt er lykkedes at smadre det for klubberne fortsætter de nu med at tage skytterne som gidsler ved indførsel af bla. karantæner, hvis skytter deltager i andre stævner end dem som er arrangeret af DSKyU. Det påvirker i høj grad de sporting stævner som der i så mange år er blevet arbejdet for at få op at stå (Amtshold skydninger-DJ skydninger osv.) Alt dette arbejde som frivillige folk har arbejdet for, er nu ødelagt og ingen ved hvad fremtiden vil bringe. 

Det virker som en selvfølge for John Hansen at gå efter DFF`s skydninger - og ja han har fået sine ønsker opfyldt. Han og hans kumpaner har formået at ødelægge skydningerne for DFF`s skytter, men det underlige er, at skytterne også skyder hos DSKyU og så er forståelsen endnu mindre over for hans vendetta og virker endnu mere som om det er for egen vindings skyld og stålfasthed på at ødelægge flugtskydningen i hele Danmark, men til hvilket formål?

Konflikten skyldes jo i bund og grund det faktum at DSKyU indførte et kontingent for 2014 med tilbagevirkende kraft og det faktum at ændringsforslaget ang. kontingentændring var så yderligtgående fra det oprindelige forslag, at det ikke burde havde været ændret på samme repræsentantskabsmøde.  DFF modsatte sig forslaget og lovligheden af forslaget, men DSKyU med John i spidsen fortsatte med tromlingen af medlemmerne. Meget beklageligt over for de medlemmer som hverken var enige i forslaget eller den måde det blev fremsat på.  

Alt blev med et slag ændret og selvom det var under stor protest fra DFF, så blev det gennemført af dirigenten. 

Dog fik vi af Hr. John Hansen en lille julegave lige før jul. Da de jo ikke ville forhandle og vi via advokat havde fremsendt brev om at vi ikke fandt det lovligt hvad de havde foretaget sig, fik DFF en stævning ang. krav om kontingentopkrævning på ca. 300.000 kr. til DSKyU 

Vi har naturligvis i hele perioden haft kontakt med en advokat. 

Først havde vi Bjørn som også var vores dirigent på sidste Repræsentantskabsmøde, men vi har siden skiftet til Advokathuset RØDstenen i Århus. Deres speciale er foreningsret, så nu må det jo gå sin gang. 

Jeg glæder mig personligt til at sagen får sin ende, men dette er jo desværre ikke noget der lige sker hen over en sommer og vi må være beredt på en lang og tung sagsgang. Jeg er meget ked af, at dette bliver på skytternes vegne og det er jer der bliver taget som gidsler i denne sag.

Jeg må opfordre klubberne rundt i landet til at tænke sig godt om, og ikke kun tænke på om de skal holde stævner for den ene eller den anden, men i stedet tænke på hvorledes flugtskydning skal være i fremtiden.

Jeg tænker ikke kun elite men flugtskydning som helhed – som altid har stået meget højt i DFF´s bestyrelse.

Da klubberne på sidste repræsentantskabsmøde med stort set enighed blev enige om at bakke DFF op i fremtiden blev jeg helt rørt og følte at der var noget at arbejde med og jeg forstår godt at nogle af jer,  af forskellige grunde forsøgte at padle lidt frem og tilbage. Da der på daværende tidspunkt også var bestyrelsesmedlemmer som sad med ved bordet og samtidigt havde et ben i begge lejre og som i sidste ende hoppede over til DSKyU for egen vindings skyld.

Kuno Danielsen var endog så frisk at han tog den post som DFF havde i DSKyU bestyrelsen og ikke havde retfærdighed nok til at underrettet den bestyrelse som han var kasserer for. Urent trav og dårligt kammeratskab over for de resterende medlemmer. 

Dette skriv skal ikke opfattes som om, at alt er noget skidt - der er mange gode og ærlige arbejdsomme mennesker rundt i landet som fortjener vi kæmper videre. Hvis ikke vores medlemmer og klubberne bakker op om bestyrelsen, så er det meget svært at opretholde optimismen. 

Så kære klubber og skytter tænk jer godt om i det nye år og lad os håbe der kommer en snarlig løsning til gavn og glæde for Dansk flugtskydning.

Rigtigt godt nytår

Med Venlig Hilsen
Formanden for Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

Dødsfald

I tirsdags d. 20/10-2015 mistede vi Niels Erik Nielsen som tabte kampen til kræften. Niels har været en markant figur i DFF regi i mange år og derfor har vi fået hans nære ven og tidligere DFF skeet sektionsformand, Thomas Jensen til at skrive et mindeord om Niels. Ære være Niels's minde.

"Niels Erik Nielsen er desværre ikke iblandt os længere. Tirsdag den 20 oktober måtte Niels opgive kampen mod kræften. Os der kender Niels ved at han ikke har givet op uden at kæmpe. Niels har været et midtpunkt i skeet i mange år. Han har haft mange poster såvel hjemme i Havndal som på landsplan. Han har siddet i DFF bestyrelsen fra 1997 til 2010 hvor han kæmpede skeetsportens sag med stor ildhu. Niels har også været holdleder i skeet ved mange WC, EM og VM. Hans største oplevelse var da han var med Anders Golding til OL i Beijing. Nu er Niels taget i forvejen for at få booket nogle træningstider til alle vi andre der gerne vil skyde noget skeet, når vi mødes med ham igen. Kære Niels hvis du kan læse mine tanker vil jeg gerne sige tak for mange dejlige timer på de mange flugtskydningsbaner vi har været sammen på. En stor tak til Leila og Vibeke der har passet så godt på dig i den svære tid, det ved jeg du har været rigtig glad for. Ære være dit minde.

Med venlig hilsen
Thomas Secher Jensen"