Info 8-2-2015

Orientering til foreninger under DFF.

Vi har haft et bestyrelsesmøde i DFF den 2-2-2015, et møde af den lidt kedelige slags. Her måtte vi desværre sige farvel til en del forskellige personer. Kuno som før sad som næstformand i Unionen har nu sagt ja tak til et job som Flugtformand i Unionen. DFF bestyrelsen fremlagde derfor en mistillids erklæring til Kuno og han valgte at forlade bestyrelsen i god ro og orden. Michael havde også valgt at takke ja til et job i Unionen som sektionsleder for Nordisk Trap og Jagtskydning. Han havde selv udtrykt at han var villig til at forlade posten i DFF bestyrelsen og denne beslutning bakkede bestyrelsen ham op i og alle var enige om hans aftrædelse. Ebbe som var sektionsleder af Nordisk Trap i DFF erklærede at han ville skyde for at komme på landsholdet i Nordisk Trap og det mente han ikke han kunne opnå i DFF, så han forlod også posten som sektionsleder. Jørn Rasmussen, som var indsat som vakant på OL Trap, mente ikke han kunne blive og forlod derfor posten. 

Som før skrevet har Arne Larsen fra Fyn overtaget posten som kasser og Kim Grubbe, der er valgt på rep. mødet som suppleant, overtager sekretærposten. På OL-Trap har Dan Albrechtsen tilbudt sin hjælp og han overtager derfor denne post. Vi har ikke på nuværende tidspunkt fået nogen til at varetage Nordisk Trap, men vi arbejder på sagen og findes der et godt bud eller en der brændende ønsker denne post, så kontakt venligst undertegnede. 

Det har været noget af en hård omgang for bestyrelsen, men vi mener det er nødvendigt at få de forskellige bestyrelser skilt ad, så der kan blive arbejdsro i DFF. Som bestyrelsen ser ud nu, så skal vi nok komme godt af sted og alle er ved godt mod og ønsker at arbejde for DFF´s overlevelse. Nu er det op til klubberne at få ro på ude i landet og her regner vi med jer. Når i har spørgsmål, så kontakt os direkte i stedet for på Facebook og andre steder, hvor det kan være svært at se om det er rygter eller facts. Det er også svært at holde sig orienteret i de mange grupper som er på Facebook og at der derfor måske ”mangler” svar på spørgsmål en gang imellem.

En del klubber har valgt at melde sig ind i Unionen grundet besværet med våbenpåtegningerne og forenings våbnene. Dette er jo fornuftigt nok – da politiet på nuværende ikke kan tage stilling til en ændring i praksis, specielt grundet det store pres på de nye våbenkontorer. Dog besluttede vi også på vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde at haglskydning var noget som DFF tog sig af og her var der stor opbakning fra klubberne og fra dem der sad i bestyrelsen. Nu kniber det lidt med den beslutning, især nu hvor de ”nye” sektionsledere i Unionen kontakter banerne og fortæller at de holder skytterne som gidsler og at klubberne skal holde diverse skydninger for Unionen. Der er jo ingen der forhindrer Unionen i at bruge de af DFF planlagte skydninger som OBS eller Grand Prix til udtagelse for Unionen, men at give sig ud for at være fra DFF – det er ikke fair hverken for DFF, klubberne eller banerne. 

Selv jagtskydning vil Unionen nu til at afholde, måske de arbejder for at få det med til de Olympiske lege:-)

Kære klubber hold nu hovedet koldt – vi i bestyrelsen arbejder hårdt for at få DFF på rette spor igen, til glæde for alle skytter. Vi vil også gøre alt for at informere jer bedre, da vi godt ved at det har haltet lidt. Det er bare ikke altid lige nemt for en flok frivillige at få tiden til at passe sammen, så man kan afstemme hvad der skal informeres om. Vi lover det bliver bedre.

Med venlig hilsen
Formanden for DFF
Jens Holt Jensen

Info 5-2-2015.

Info omkring skydninger, resultater og rangliste for DFF i 2015.

Som alle jo ved så er vi alle inde i en turbulent periode. Der er ikke rigtigt nogen som ved hvad ben man skal stå på. Vi i DFF prøver jo at kæmpe for alle, men der er jo ting som er udenfor hvad vi kan gøre noget ved. Vi har i DFF lavet stævnekalender som vi plejer i alle discipliner. Principielt er intet ændret fra de andre år, bortset fra at vi ikke kan skyde om DIF medaljer og ej heller har nogen indflydelse på deltagere til EM, VM, WC og Landskamp. Det er jo dog et fåtal af skytter som kommer i betragtning til DIF medaljer og udsending på landsholds niveau. Dette tager Dansk Skytte Union sig jo af. 

Vi vil dog gerne fastholde alle vores stævner og prøve at udvikle flere gode skytter. Derfor prøver vi nu med et tiltag som forhåbentlig vil gøre det endnu mere attraktivt at deltage i vores stævner. Generelt for alle vil der nu være lidt ekstra at skyde om, men især for størstedelen af skytterne som aldrig kommer i betragtning til DIF medaljer og landshold. 

DFF’s hovedkasse afsætter kr. 13.000,00 årligt til hver af de 5 discipliner i DFF. Compak Sporting, Nordisk Trap, OL Trap, Skeet og Jagtskydning.

I de 4 discipliner skal pengepræmierne bruges til hjælp ved skyttens deltagelse i udenlandske stævner, træningslejre eller lignende, og kan kun udbetales igennem DFF’s disciplinansvarlige. Pengene vil blive fordelt efter DFF’s rangliste i de enkelte discipliner når det sidste tællende stævne er skudt på året. Der vil i den nærmeste fremtid komme retningslinjer på hjemmesiden omkring hvordan reglerne vil være for de enkelte discipliner. Så i første omgang er det med at komme ud og skyde

Fordelingen vil være:
Nr. 1 på ranglisten får 5000,-
Nr. 2 på ranglisten får 3000,-
Nr. 3 på ranglisten får 2000,-
De sidste 3000,- vil der være lodtrækning om blandt alle de skytter som har skudt mindst 4-5 ranglisteførte resultater i den enkelte disciplin, når sæsonen er ovre. Forskellen på om det er 4 eller 5 ranglisteførte resultater afhænger af de enkelte discipliners rangliste. Dette kommer der som sagt snarligt info om i disciplinerne. Skytter som har vundet en af de første tre præmier deltager ikke i lodtrækningen.

I jagtskydning vil pengene blive brugt til Dansk Grand Prix m.m. Dette fordi der ikke føres rangliste i jagtskydning. Nærmere info vil snarest komme fra sektionslederen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen DFF

Info 5-2-2015

Tilladelser til at skyde de forskellige discipliner.

Der er stadig en vis usikkerhed ude i klubberne angående skrivelsen som DSkyU rundsendte angående rettigheder til at skyde de forskellige discipliner. Ligeledes er der stadig nogle fra DSkyU som kontakter klubberne og fortæller at de ikke har ret til at skyde disciplinerne. Derfor har DFF kontaktet en advokat med speciale inden for idrætslov. Vi har forespurgt hvorledes reglerne er og vi har fået svar at vi har ret til at skyde de discipliner som vi altid har skudt og vi har ret til at kalde dem det som de nu engang hedder. Retten til at kalde det for DM har vi også.

Derfor, hvis nogle bliver kontaktet og får andet at vide, må de gerne kontakte undertegnede så vi kan få det på det rene.

Med venlig hilsen

Formanden DFF.
Jens Holt Jensen