Info 2-2-2015

Bestyrelsesmøde i Dansk Flugtskydning Forbund.

Bestyrelsen i DFF er blevet enige om at stoppe samarbejdet med Kuno og Michael grundet at begge har taget poster i DSkyU - derfor mener vi ikke at de kan varetage deres poster i DFF længere.

Jørn Rasmussen og Ebbe Hansen valgte begge at fratræde deres poster i utide. DFF takker for godt samarbejde igennem i tiden.

Bestyrelsen har forespurgt Arne Larsen (valgt til revisor i DFF) om han vil varetage kassererposten frem til repræsentantskabsmødet – dette takkede Arne ja til.

Derudover indkalder bestyrelsen Kim Grubbe som 1.suppleant til sekretær posten frem til repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Info 21-1-2015

Ændrig til det netop fremlagte bestyrelsesmøde referat. Datoen for repræsentantskabsmødet er ændret til 15-3-2015. Dette fordi det ikke var hensigtsmæssigt at lægge mødet på samme dato som afholdelse af repræsentantskabsmødet i Dansk Skytte Union.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Info 1-1-2015

Orientering til DFF´s klubber angående sporting.

Kære Alle

DFF´s bestyrelse har modtaget en skrivelse fra Kent Jensen angående fratrædelse som sektionsleder for Sporting i DFF.
Bestyrelsen takker Kent for hans indsats for flugtskydning og ikke mindst sporting gennem mange år.
På førstkommende bestyrelsesmøde d.14 januar, vil bestyrelsen udpege en midlertidig sektionsleder i sporting, frem til repræsentantskabsmødet i 2015.

Stævnekalenderen er næsten færdig og vil være at finde på hjemmesiden i starten af januar.

Rigtig godt nytår til jer og jeres familier – vi ses til en ny sæson i 2015. 

Med venlig hilsen
Formand Jens Holt