Info 20-11-2014

Jagtforeningerne og klubbernes mulighed for at lave våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben.

Der har til dags dato ofte været tvivl om, hvorledes jagtforeninger under Dansk Flugtskydnings Forbund kan få lov til at give medlemmer, som ikke har jagttegn, våbenpåtegninger til glatløbede haglvåben. Politiet har nu lagt to nye blanketter på nettet, som er designet til jagtforeninger og klubber under Dansk Flugtskydnings Forbund og Danmarks Jægerforbund. 

Proceduren er nu og fremadrettet, som følger:

Foreningen skal først godkendes til at kunne give våbenpåtegninger ved at anvende den først nævnte blanket og naturligvis vedlægge de påkrævede dokumenter.

I forbindelse med denne ansøgning, skal der vedlægges foreningens vedtægter. Disse vedtægter skal jf. våbenbekendtgørelsens § 5 indeholde:”… en bestemmelse om, at foreningen skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning …”

Ved spørgsmål vedrørende ændringer til foreningens vedtægter, kontakt Uddannelsesleder Marie-Louise Achton-Lyng – marie-louise@achton-lyng.dk.

Ansøgning om godkendelse til at give Våbenpåtegning på medlemsbeviser til jagtforeninger:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/CBF3DB1D-BD00-4AE4-95DE-9CFAF03F2BB2/0/P70447_1014.pdf

Derefter kan foreningen ansøge om at få godkendt det enkelte medlem, således at denne kan få en våbenpåtegning.

Ansøgning om godkendelse af medlem af jagtforening:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/24F461BF-2EC9-408C-88B4-43265789A5A3/0/P70448_1014.pdf

Medlemmet modtager herefter en godkendelse fra politiet, der på samme måde som jagttegn forevises i forbindelse med erhvervelse af glatløbede haglgeværer – efterfølgende foretages anmeldelse til politiet som sædvanligt.

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbede haglgeværer og vekselsæt hertil:

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/0BF2BD23-9D48-49B1-BE9D-CC0CD8034B19/0/P70437_1014.pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Info 18-11-2014 Nr. 2

Hej klubber under DFF.

Som nogle måske har set så er DSKYU gået i gang med at kapre medlemsklubber. Unionen har skrevet til jer om at i skal skynde jer at melde jer ind i DSKYU så i er dækket af forsikring osv. Til de af jer der har SKV ligefrem truet med bål og brand.

Vi har talt med politiet og der er ikke nogen der kommer i fængsel fordi i ikke har fået styr på våbenpåtegningerne i denne uge.

Men selvfølgelig skal det ordnes. Hvis der er nogle der er i tvivl eller gerne vil have hjælp til det så kontakt bare mig så finder vi en løsning på dette.

Og desuden skriver unionen at ingen må skyde deres discipliner det svare jo til at forbyde nogen at spille fodbold hvis de ikke er medlem af DBU.

DFF holder et bestyrelsesmøde onsdag den 19 november og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23 november hvor vi i flugtskydning skal finde ud af hvorledes vi skal gøre det i fremtiden men selvfølgelig kan i skyde det er da trods alt os der har banerne hvis ikke unionen vil forsøge at lukke demJ

De gør jo et stort stykke arbejde for skydesporten som jo er deres største opgave at fremme:-(

Men det kræver selvfølgelig at vi holder sammen og ikke er egoister og kun tænker på sig selv og lige sin egen disciplin til skade for de andre discipliner.

Med venlig hilsen
Dansk Flugtskydnings Forbund
Jens Holt

Info 18-11-2014

Uddrag fra Dansk Skytteforbunds Repræsentantskabsmøde af Jens Holt

Hej Kære skytter og skytte venner jeg har i dag været til DSKYU`s repræsentantskabsmøde i idrættens hus i Brøndby.

Dansk flugtskydningsforbund måtte ganske vist ikke deltage men da jeg også skyder riffel og er medlem af en riffelklub måtte jeg deltage, men havde ikke stemmeret, det er jo noget der skal planlægges hvem der må stemme og på hvad de må stemme.

Men mødet begyndte lidt over kl. 11 som var fastlagt tid.

Første punkt var naturligvis at vælge en dirigent, det blev Jeppe Jepsen som plejer at lede møderne til unionsstyrelsens tilfredshed. Jeppe er Advokat for DIF. Jeppe startede med at erklære mødet for lovligt, vel vidende om at DFF har gjort indsigelser mod lovligheden af mødet. Og velvidende om at DFF ikke har haft foretræde for bestyrelsen så de kunne evt. forsvare sig.

Andet punkt var forslaget om udelukkelse af DFF 

Formanden går på talerstolen og med beklagende ord fortæller han hvor ked han er af situationen og begynder så at fortælle hvorfor DFF skal udelukkes.

Han fortæller om rep. mødet hvor det forslag om frivilligt medlemskab af elitesatsningen kom frem. Og hvor efter der blev stillet et ændringsforslag om at det var tvunget og de første forslag blev trukket.

Han fortalte også at det blev vedtaget at der skulle betales et beløb på 10 kr. pr medlem i 2014 altså med tilbagevirkende kraft. Og i 2015 skulle beløbet stige til 15 kr. og i 2016 til 20 kr.

Det har han jo for så vidt ret i men han nævnte ikke at vi fra DFF protesterede mod at det skulle være med tilbagevirkende kraft da vi jo netop om formiddagen havde lovet vores medlemmer på DFF repræsentantskabsmøde at der ikke ville være kontingentstigninger i 2014 eller 2015.

Vi har jo ikke sagt at vi ikke kunne gå med til forslaget efter 2014 

Han fortalte også at der var holdt møder mellem DSU og DFF men at det ikke førte til noget resultat.

Og nej det gjorde det ikke da der ikke var noget at forhandle om. For som jeg fik at vide på et bestyrelsesmøde at det vi kunne forhandle om var hvornår vi betalte og ikke andet.

Han fortsatte med at fortælle at unionen havde sendt 3 rykker og et inkassovarsel uden at have modtaget pengene hvorfor bestyrelsen indstiller til at vi skal ekskluderes.

Dette meget vigtige punkt for unionen tog under 2 minutter at fremføre og der var ingen spørgsmål eller andre fremlæggelser.(Det er da godt forarbejde)

Derefter blev der stemt der var 53 stemmeberettigede hvoraf 51 stemte for 1 var blank 1 var imod.

Hvad Formanden ikke fortalte, var at vi havde via en advokat givet besked om at vi ikke fandt de var lovligt at opkræve med tilbagevirkende kraft og at vi gerne ville have belæg for hvor de i vedtægterne kunne fremlægge dette. Men de såkaldte advokater har aldrig skrevet eller på anden måde givet til kende hvorledes dette kunne være lovligt.

Blot har vi mundtlig fået at vide at DIF`s advokater fandt det lovlig(Der er det så at dirigenten Jeppe måske kommer ind igen)

Andet punkt på dagsorden var punktet om at foreningerne kunne melde sig direkte ind i unionen.

John Hansen fremlage en rørende historie om at de der vil skyde jo skulle have lov at skyde osv.

Der blev så fra forsamlingen ytret tvivl om det nu også var det rigtige at gøre.

Der var lidt debat frem og tilbage, til sidst måtte john synge for sin syge moster og fortælle at hvis de ikke stemte for så var han bange for de ikke var der ret længe. Sådan lige en lille trussel til at slutte af med

Men det er da forståelig nok da han jo lige har stiftet en klub der skulle meldes direkte ind under unionen

www.teamsporting.dk
Formand : Kent Jensen
Næstformand : Morten Mølgaard
Bestyrelsesmedlem : John Hansen
Bestyrelsesmedlem : Rasmus Bjergegaard
Revisor: Charlotte Franklin
Kasser : Martin Bak Larsen 
Revisor sup: Lisbeth Nyboe 

Forslaget kom til afstemning 

17 stemte nej
36 stemte ja

Der skal være 2/3 stemmer for før det kan vedtages og et blev et meget kneben ja 

Statistisk skulle 35.3 stemme ja for at det blev vedtaget så formandens sang hjalp måske alligevel.

Så kære flugtskytter det er nu vi skal stå sammen John har godt nok sagt at vi skal finde en løsning efter vores rep. møder men jeg føler ikke rigtigt det er det han går efter.

Og kære riffelskytter jeg tror næppe i forstår situationen det er jo ikke DSU der har holdt nogle skydninger inden for flugt nogensinde det er altid flugt selv der har styret denne gren og det vil vi gerne stadig gøre.

Og jeg går bestemt ikke ud fra at det er riffel eller pistolskytter der vil til at afholde skydninger med hagl.

Problemet er der sider ganske få inden for i unionens bestyrelse som vil læge hindringer i vejen for landets ca. 29.000 haglskytter.

Problemet er at det er unionen der har aftalerne med de udenlandske organisationer om haglskydninger og det er der for så vidt ikke noget problem med blot vil de få personer i bestyrelsen det anderledes. Så DFF må ikke skyde Skeet -OL trap -Nordisk Trap eller Compact sporting fordi unionen ikke vil give os lov til som vi altid har gjort i unionens navn.

Formanden
DFF
Jens Holt Jensen