Nyt fra formanden 23-8-2014

Siden vores sidste ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor det blev bestemt at vi ikke kunne betale den ekstra regning på ca.300.000 kr. som unionsstyrelsen havde pålagt os at betale, har der været afholdt et møde med formanden for DSU hvor vi ikke kom hinanden nærmere.

Vi har modtaget 3 rykkerskrivelser fra unionen med krav om at betale de ca. 300.000 kr. Vi har kontaktet en advokat, som har gennemgået forslagene og den måde som de blev fremlagt på og advokaten er overbevist om at det ikke er lovligt.

Jeg har den 22. august været til møde i Unionsstyrelsen, hvor jeg har fremlagt brev fra advokaten. Unionsstyrelsen havde kontaktet DIF`s juridiske afdeling som siger det er foregået efter loven. Der var meget lidt forståelse for flugt i bestyrelsen. Der blev fremsat forslag om at udelukke flugt med omgående virkning. Dette stemte kun 1 for. Dernæst

blev der fremsat et forslag om udelukkelse med virkning fra den 1 oktober 2014. Årsagen var, at så ville man ikke ramme de skytter der skal deltage i VM i skeet i september. Dette stemte 5 for. Så det blev vedtaget. Flugt kontakter vores advokat herefter for at høre hvorledes vi kommer videre. Som jeg ser det, er vi nød til at gå rettens vej for at finde ud af, om det er gået korrekt til. Ganske vist med store økonomiske følger. Ja det virker tosset at vi skytter indbyrdes skal bruge midler på at bekrige hinanden.

Der blev på vores ekstra ordinære repræsentantskabsmødet nedsat en gruppe (Kuno-Michael-Jens Ole –Jens Holt. Jens Ole har siden trukket sig) som skulle arbejde videre med en ny struktur i DFF. Dette arbejde går videre. Der bliver holdt møde på onsdag den 27. august.

Med venlig hilsen
Formanden for flugt
Jens Holt

INFO NM

INFO TIL SKEET og OL-TRAP

Som bekendt afholdes der NORDISK MESTERSKAB
i København d. 21 til 24 august 2014

Vedr. udtagelse til NM så er det Per Knudsen der udtager skytter til SKEET både i senior og i junior rækken, skytterne udtages efter weekendens skydning (ÅFK Grand Prix)

Udtagelse til OL-Trap vil være efter ranglisten som er lagt op på OL-TRAP´s hjemmeside. Også her gælder det, at skydningen i VAMDRUP den kommende weekend, er sidste mulighed for at skyde sig ind blandt de bedste :-) Reglen er simpel, de tre (3) første på ranglisten vil blive udtaget til at deltage, skulle en af disse skytter melde fra, så får skytte nr. fire (4) på ranglisten pladsen OSV.

Yderligere information vil tilgå de udtagne skytter. Skulle der dog være spørgsmål er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Knæk & Bræk til alle.

Venlig Hilsen
Kuno Danielsen

Nyt fra Formanden 27-6-2014

Vi har den 22 juni afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Dalum landbrugsskole, hvor emnet var det medlemsbestemte kontingent som blev vedtaget på DSkyU`s repræsentantskabsmøde i marts. Der blev vedtaget i DSkyU at i 2014 altså med tilbagevirkende kraft skulle betales af alle forbund hvad der svare til 10,00 kr. pr medlem, og i 2015- 15,00 kr. og i 2016- 20,00 kr. pr. medlem. 

Dette var ikke med DFF`s stemmer, men der var et flertal uden om DFF. Dette resulterer i at vi har modtaget en regning fra DSkyU på næsten 300.000,00 kr. for 2014. Fra bestyrelsens side ville vi ikke tage en beslutning om betalingen af denne regning uden at have opbakning til beslutningen fra foreningerne. 

På vores ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev det vedtaget at vi ikke kunne betale denne regning. Det blev desuden vedtaget at bestyrelsen arbejdede videre med en strukturændring i DFF. Strukturændringen går ud på at dele DFF op i 2 forbund, en hvor eliten er medlem. Det vil sige de klubber som betaler den af DSkyU vedtagende kontingent er medlem af elitedelen. De klubber som ikke vil være medlem hos DSkyU er så medlem af breddeforbundet. Hvis de klubber som er medlem af bredeforbundet har enkelte skytter som vil deltage i skydninger under DSkyU så kan de melde sig ind i eliteforbundet som enkeltmedlemmer. 

Det er planen at de to forbund Elite/Bredde har en sammenhængende bestyrelse. Dette indebær at de foreninger som ikke er eliteforeninger kan fortsætte som nu og de kan afholde skydninger som de altid har gjort. De klubber som er eliteklubber skal så indberette medlemmer til den årlige medlemsregistrering i januar. Hvor bredde klubberne kun bliver registreret i DFF og betaler den kontingent som de plejer at gøre. 

Der er selvfølgelig en masse ting der skal falde på plads men der er nedsat et udvalg(Kuno Danielsen-Michael B Pedersen-Jens Holt) som skal have en færdig plan klar til vores ordinære repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen 
DFF Formand
Jens Holt